O ŠKOLE


1. JAZYKOVÁ ÚROVEŇ LEKTORA - ako jediná lektorka v Snine som jazyk vyštudovala v anglofónnej krajine - Kanade. Iba pri dlhodobom pobyte v zahraničí sa dá ziskať správna výslovnosť a skúsenosti s používaním jazyka.


« Späť