O ŠKOLE


2. KVALIFIKÁCIA LEKTORA - som držiteľkou dvoch štátnych skúšok 1. a 2. stupňa na Univerzite Konštantína filozofa v Nitre a certifikátov angličtiny z Durham college a diplomu programovania počítačov z Career development Institute v Kanade (všetky certifikáty a diplomy sú na požiadanie k nahliadnutiu).


« Späť