O ŠKOLE


3. PRAX - škola pôsobí od roku 1996 a za túto dobu vychovala tisíce vežmi úspešných absolventov (maturantov) stredných a vysokých škôl a pracujúcich v rôznych profesiách, od manuálnych profesií, podnikatežov, až po učitežov angličtiny. Moja škola je hrdá na popredné umiestnenia absolventov mojej školy na medzinárodných skúškach (First certificate, TOEFL atď.) a jazykových olympiádach.


« Spä