O ŠKOLE


5. VYUČOVACIE PROSTREDIE - škola ponúka vyučovanie v domácom prostredi, priatežský a uvožnený prístup.


« Spä