O ŠKOLE


8. METODIKA VÝUKY - na škole sa vyučuje rokmi osvedčenou a v maximálnej miere účinnou metódou CAMBRIDGE SYSTEM, vypracovanou renomovanou Cambridge University.


« Spä