O ŠKOLE


9. GARANCIA KVALITY - každý záujemca o kurz má možnosť vyskúšať bezplatne až 6 hodín vyuky!!! a až potom sa definitívne rozhodnúť o zotrvaní v kurze.


« Späť