REFERENCIE

Profesionálny prístup lektora:
- Lektor podporuje komunikatívnosť, vie vždy viesť dialóg a podporuje kreativitu.
- Využíva konštruktívnu metódu výučby (tvorivú), uprednostňuje individuálny prístup, využíva zásady výchovno-vzdelávacieho procesu, názornosť, postupnosť a primeranosť, veľkým prínosom je podpora aktivity účastníkov kurzu. Vytvára priestor pre dialóg, dodržiava zásady primeranosti a postupnosti.
Priestorové vybavenie, pomôcky a časové stretávanie:
- Vyučovací proces prebieha v miestnosti prispôsobenej pre výučbu anglického jazyka. Ako pomôcky sú využívané zvukové prehrávky z CD rekordéra, tabuľa, texty pre všetkých účastníkov na precvičenie získaných vedomostí.
- Účastníci kurzu sa stretávajú 3 x týždenne v čase od 16.15 hod. do 18.45 hod.
- V prípade záujmu a otázok lektor venuje pozornosť aj individuálne po skončení vyučovacej jednotky.
Prínos pre študentov:
- Absolventi kurzu môžu využiť získané vedomosti nielen v teoretickej ale aj praktickej rovine na primeranej úrovni podľa absolvovaného stupňa.
Ing. Jana Džomeková, účastníčka kurzu

So súkromnou jazykovou školou pani Ing. Evy Mihalicovej som velmi spokojný. Navstevujem už tretí stupeň tohto kurzu a aj keď som pred začiatkom po anglicky nevedel takmer vôbec nič, pociťujem veľký pokrok. Jej prístup je veľmi profesionálny, založený na dlhoročných učebných skúsenostiach. Mám pocit, že na všetko, čo sa opýtam ohľadne angličtiny, budem mať dopodrobna vysvetlené. Túto školu môžem hodnotiť veľmi pozitívne a každému ju odporúčam.
ThDr. Peter Soroka.

Naučiť sa akýkoľvek cudzí jazyk nie je jednoduché a vyžaduje si to veľa úsilia, času, trpezlivosti a hlavne chuti zvládnuť cudzí jazyk. Naučiť sa anglický jazyk je hlavne z dôvodu rozdielnej výslovnosti oproti písanému textu o to náročnejšie.
Vynikajúce znalosti anglického jazyka pani Mihaličovej a jej nekompromisný prístup k všetkým, ktorí sa chcú anglický jazyk naučiť, sú zárukou, že sa to dá úspešne zvládnuť.
Na základe vlastných skúseností a príjemného pocitu, keď som sa v cudzine so základnými vedomosťami anglického jazyka, necítila celkom stratená, odporúčam všetkým záujemcom o základy, ako aj o pokročilé zdokonaľovanie v anglickom jazyku, využiť k tomu Súkromnú jazykovú školu Mihaličová.
Ing. Katarína Gerbocová

Pani Mihaličovú ako učiteľku angličtiny som našiel na základe dobrých referencií od mojich priateľov. Náš prvý kontakt bol pred štyrmi rokmi, od tejto doby chodím k nej na individuálne hodiny anglického jazyka. Osobne mi vyhovuje jej tvrdší postoj k žiakovi podopretý vynikajúcou znalosťou jazyka a výborným všeobecným prehľadom a vzdelaním. Za tieto roky ju považujem za profesionála na ktorom je cítiť dlhodobý pobyt v Kanade. Vrele odporúčam pí. Mihaličovú ľuďom ktorý si hlavne z časového hľadiska potrebujú individuálny prístup, po tejto stránke ju hlavne poznám.
Ing. Michal Merga

Pani Mihaličovú poznám viac ako 6 rokov, anglický jazyk ma učila 2 roky. Jej profesionálny a osobný prístup ku všetkým študentom je výnimočný. Pani Mihaličová je medzi študentmi veľmi dobre známa pre svoju vynikajúcu znalosť anglického jazyka a prekvapujúcu schopnosť vysvetliť anglickú gramatiku, slovnú zásobu, ako deťom, tak aj starším ľuďom. Pani Mihaličová mi bola vždy nápomocná pri mojom ďalšom štúdiu angličtiny na strednej škole, ako aj teraz, na vysokej škole. Spôsob, akým ma naučila anglický jazyk, mi veľmi pomohol. A práve toto odlišuje pani Mihaličovú od iných učiteľov angličtiny.
Eduard Chachaľak, študent UMB - Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov